Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches en werk volgens de ethische gedragscode. NOBCO hanteert strenge Europese kwaliteitseisen en biedt een ruime mogelijkheid aan coaches om zich verder te ontwikkelen.

Voor meer informatie zie https://www.nobco.nl/

Covid-19
Met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM is het mogelijk om individuele outdoor coaching voort te zetten.