Ik combineer coach-methodieken met oefeningen in de natuur en stem dit af op jou. En jij kunt aangeven waar jouw wens ligt. Wanneer om welke reden dan ook, het proces blokkeert, bespreken we dit met elkaar.

Ik zie de mens als een unieke persoon, die alle mogelijkheden in zich heeft om zijn/ haar eigen potentieel tot uitdrukking te brengen. Dat wat nog niet zichtbaar is, kan wel in de kern aanwezig zijn. Als je daar bij komt, kun je er ook iets mee doen. Wat je ermee wilt doen is volledig je eigen keuze.
Mijn benadering in open, luisterend, eerlijk en neutraal. Vanuit verbinding stel ik je vragen, je bent vrij in wat je wilt vertellen, het is jouw proces en jij werkt met de mogelijkheden die jij op dat moment hebt. Ik zal doorvragen om meer zicht te krijgen op dat wat jij inbrengt.

Ik geef geen adviezen, ik zal je wel stimuleren in het vinden van je eigen antwoorden. Hierbij kan ik je meenemen in een stukje theorie, hou ik je een spiegel voor en geef ik opbouwende feedback vanuit de intentie, dat het je helpt om verder te komen. Hoe meer inzicht je krijgt in je eigen denken, voelen en handelen, hoe meer mogelijkheden er ontstaan om te komen waar je naartoe wilt. Als coach sta ik naast je, ik heb een onderzoekende, spiegelende, stimulerende en begeleidende rol.

Jij draagt de verantwoordelijkheid voor jouw ontwikkelproces, ik voor het juist uitvoeren van mijn professie. Alles wat je met mij bespreekt is volstrekt vertrouwelijk. Wanneer jouw leidinggevende betrokken is bij het coachtraject, geef jij de terugkoppeling over de stappen die je hebt gezet. Ik kan daarbij ondersteunen en aanvullen indien nodig.

Zie ook de algemene voorwaarde in het menu op pagina NOBCO.