Starten en afronding

Wanneer je geïnteresseerd bent, kun je het contactformulier invullen of mij direct bellen.
We maken een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking, deze duurt maximaal 30 minuten en is gratis. Kennismaken kan telefonisch, met beeldbellen, of tijdens een korte wandeling in de natuur. In de kennismaking bespreken we je vraag en de coachings mogelijkheden.
Wanneer jij besluit om door te gaan, bekijken we of je gebruik wilt maken van losse sessies of een traject. Een traject bestaat uit 6 sessies, omdat in dit tijdsbestek een wenselijk resultaat verwacht kan worden.

Voorafgaand ontvang je een samenwerkingsovereenkomst en lees je de algemene voorwaarden.
Bij een coachtraject zullen we tussentijds korte check momenten inrichten, waarin we kijken of we nog op koers zijn en hoe jij de caoching tot nu toe ervaart.
Iedere sessie starten we met wat we gaan doen en hoe we dat doen. Vervolgens gaan we aan de slag. Tot slot ronden we af met een samenvatting op wat we hebben gedaan/ bereikt, huiswerk en afspraken voor de volgende sessie.

Jij maakt zelf een verslag van jou proces wanneer dat van belang is.
Na afloop van de coachsessie of het coachtraject, zal ik je vragen om een evaluatieformulier in te vullen.